January 24, 2017

આપણા મુલાકાતી - આપણા માર્ગદર્શક !


જેશર તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી યોગેશભાઈ અને તેમની ટીમની આપણી શાળા મુલાકાતના કેટલાંક દ્રશ્યો તથા કેવી લાગી આપણી શાળા અને ફેરફાર માટેના સૂચનોનો પત્ર આપ નીચેના ફોટોગ્રાફ્સમાં નિહાળી શકો છો.

No comments: