January 09, 2013

રમતી શાળા....તાલુકા કક્ષાનો રમતોત્સવ-૨૦૧૨-૧૩ 


.. 


લાંબીકૂદમાં  તાલુકામાં પ્રથમ ઈનામ મેળવતી અમારી દિકરી કોમલ.....
યોગાસનમાં ગોધરા તાલુકામાં દ્વિતીય સ્થાન પ્રાપ્ત કરતો અમારો દિકરો રઘુવીર 
તાલુકા કક્ષાએ ખો-ખો રમતી નવાનદીસરની દિકરીઓ....


 તાલુકા કક્ષાએ ગોળાફેંકમાં ગોળો ફેકતી દિકરી ભાવના..

 કબડ્ડીના જંગમાં અમારા વાઘ- તાલુકા કક્ષાએ...


વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જમણવારનો લાભ લેતાં બાળકો...

No comments: