March 31, 2012

કોણ બાળક..??? કોણ શિક્ષક...???

શાળામાં હોળી-ધૂળેટીની ધૂમ.....
કોણ બાળક..??? કોણ શિક્ષક....???


અમારા ફોટોગ્રાફ્સ જ તમને  કહી દેશે કે કેવો હતો અમારી શાળામાંના ઉત્સવનો રંગ !!!!


 “Happy holi”

No comments: