July 01, 2011

પ્રવેશોત્સવ - The Festival of our Commitment towards Society !

I ના કરશો બાળકની લાગણીઓની અવગણના.........I

પ્રવેશોત્સવ એ આપણી પ્રાથમિક શાળાઓ માટેનો એક મોટો અને ખૂબ સરસ ઉત્સવ બની રહ્યો છે,કોઈ માણસને શાળા સાથે લાગે વળગતું ન હોય તો પણ તે શાળામાં થતા આ ઉત્સવથી તો માહિતગાર હોય છે, એ જ બતાવે છે કે આપણો સમાજ આપણા કામ અને વ્યવસાય વિષે કેટલો જાગ્રત છે. થોડા વર્ષો પહેલાં  એ જરૂરી હતું કે વાલીમાં પોતાના બાળકને યોગ્ય ઉંમરે શાળામાં મૂકવા માટેની જાગૃતિ આવે, પ્રવેશોત્સવ ધ્વારા આ કામમાં તો હવે પૂરેપૂરી સફળતાની નજીક આપણે પહોંચી ગયા છીએ.પણ હજુ તે સાથે સંલગ્ન એક બાબત એવી છે કે જેમાં હજુ આપણે થોડી વધારે કાળજીપૂર્વક કામ કરવાની જરૂર છે તે છે પ્રવેશ પામેલ બાળક માટે શાળામાં[ધોરણ-૧ના વર્ગખંડમાં] જરૂરી વાતાવરણ પૂરું પાડવાની.                       બાળકની લાગણીઓને સમજવા માટે આ અગાઉના બાયોસ્કોપમાં ‘પરાનુંભૂતી’ તેવો શબ્દ-પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે.  બાળક શાળામાં પ્રવેશ મેળવે એટલું જ નહિ સાથે-સાથે શિક્ષકશ્રી તેને પોતાના હૃદયમાં પણ પ્રવેશ આપે તે પણ ખૂબ જરૂરી છે, પોતાની દરેક જીદને પૂરી કરતા અને પોતાને અનહદ પ્રેમ કરતા માતા-પિતા તેમજ નાના બહેન રડે નહિ તે માટે પોતાના ભાગનું પણ આપી દેતા તેના ભાઈ-બહેન વગેરે વચ્ચેથી જયારે બાળકે અચાનક જ અજાણ્યા માણસો સાથે કલાકો રહેવાનું થશે ત્યારે ચોક્કસ બાળકમાં ચીડિયાપણું, ગુસ્સો,નારાજગી વગેરે રૂપી માંથી કોઈ એક પ્રત્યાઘાત આપણને ચોક્કસ જોવા મળશે ત્યારે આપણે તેવા પ્રત્યાઘાતોની સારવાર ડોક્ટર નહિ પણ માતા-પિતા બની કરવી પડશે. શિક્ષક બની બાળકને સમજવું ઘણું જ મુશ્કેલ છે પણ બાળકની સાથે બાળક બની તેને  સમજવું સરળ છે. કેટલીકવાર બને છે એવું કે આપણાથી અજાણતા થયેલા શિક્ષકપણાના (?) વર્તનથી બાળકોની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચે છે અને બાળક આપણાથી અને ધીમે-ધીમે શાળાથી દૂર જતું જાય છે અને ત્યારે આપણા કે આપણા શિક્ષકમિત્રના અજાણતા થયેલ વર્તનના પરિણામ રૂપ આવી ઘટનાના મૂળથી અજાણ આપણો સભ્ય-સમાજ  અને  ક્યારેક ક્યારેક તો આપણે પણ બોલી નાખીએ છીએ કે
‘સરકાર અને શાળા ગમે તેટલું કરે આ લોકોને તેમના ભવિષ્યની પડી જ નથી...’      
                               અમારી શાળાએ પણ અન્ય પ્રાથમિક શાળાઓની જેમ પ્રવેશોત્સવની ઝળહળાટ ઉજવણી કરી. ઝળહળાટએટલા માટે કે અમારી શાળામાં પ્રવેશ મેળવનાર દીપકોની સંખ્યા ૨૬ હતી, દિવાળીમાં બે-ચાર- કે છ દીવાઓથી જો આપણું આખું ઘર ઝળહળી ઉઠતું હોય તો અમારી શાળામાં તે દિવસે છવ્વીસ-છવ્વીસ  દીપકોએ એકસાથે પ્રવેશ મેળવ્યો હતો....હવે છવ્વીસ દીવાઓ વડે શણગારેલ તમારા ઘર અને પછી શાળાની શોભાનો વિચાર તો કરી જૂઓ..હવે આ જવાબદારી અમારી જ છે કે અમારા જાણતા-અજાણતા વર્તનથી કોઈ દીવો શાળાના હાજરી પત્રકમાંથી હોલવાઈ  ન જાય. શાળામાં આજ વર્ષે નવીન રચેલ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ [S.M.C.] પ્રવેશોત્સવકાર્યક્રમ સફળ બનાવવા પોતાનો જીવ લગાવી પ્રયત્ન કર્યો હતો..સાથે-સાથે સરકારશ્રીના પ્રતિનિધિ તરીકે પધારેલ શ્રી એમ.કે.ભુસારા [સચિવશ્રી,GIET ] ગામ લોકોની હાજરી, શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિનો ઉત્સાહ, શાળાનો વિકાસ શિક્ષકમિત્રોના શિક્ષણકાર્ય માટેના પ્રયોગો/પ્રવૃત્તિ/પ્રયત્નની નોંધ લીધી હતી અમારી શાળાએ પણ અન્ય પ્રાથમિક શાળાઓની જેમ પ્રવેશોત્સવની ઝળહળાટ ઉજવણી કરી. ઝળહળાટએટલા માટે કે અમારી શાળામાં પ્રવેશ મેળવનાર દીપકોની સંખ્યા ૨૬ હતી, દિવાળીમાં બે-ચાર- કે છ દીવાઓથી જો આપણું આખું ઘર ઝળહળી ઉઠતું હોય તો અમારી શાળામાં તે દિવસે છવ્વીસ-છવ્વીસ  દીપકોએ એકસાથે પ્રવેશ મેળવ્યો હતો....હવે છવ્વીસ દીવાઓ વડે શણગારેલ તમારા ઘર અને પછી શાળાની શોભાનો વિચાર તો કરી જૂઓ..હવે આ જવાબદારી અમારી જ છે કે અમારા જાણતા-અજાણતા વર્તનથી કોઈ દીવો શાળાના હાજરી પત્રકમાંથી હોલવાઈ  ન જાય. શાળામાં આજ વર્ષે નવીન રચેલ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ [S.M.C.] પ્રવેશોત્સવકાર્યક્રમ સફળ બનાવવા પોતાનો જીવ લગાવી પ્રયત્ન કર્યો હતો..સાથે-સાથે સરકારશ્રીના પ્રતિનિધિ તરીકે પધારેલ શ્રી એમ.કે.ભુસારા [સચિવશ્રી,GIET ] ગામ લોકોની હાજરી, શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિનો ઉત્સાહ, શાળાનો વિકાસ શિક્ષકમિત્રોના શિક્ષણકાર્ય માટેના પ્રયોગો/પ્રવૃત્તિ/પ્રયત્નની નોંધ લીધી હતી
શાળામાં નવીન પ્રવેશ મેળવનાર બાળકોને તિલક-ચાંલ્લા વડે આવકારતા સરકારશ્રીના પ્રતિનિધિ તરીકે પધારેલ શ્રી એમ.કે.ભુસારા [સચિવશ્રી,GIET 
બાળકોને આવકારતા મુખ્ય ગામ નદીસરથી પધારેલ સમાજસેવક અને પત્રકારશ્રી હિમાંશુભાઈ પંડ્યા  
બાળકોને ચોકટેલ વડે પ્રોત્સાહિત કરતા અમારા શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ[SMC] ના સભ્યશ્રીઓ 
યોગનું મહત્વ સમજાવવા માટેનો અમારી બાળાનો પ્રયત્ન-આશિકા બામણીયા 
આંગણવાડીમાં બાળકોને  સાયકલ અર્પણ કરતાં SMC ના સભ્યશ્રીઓ 
આંગણવાડીની વિવિધ સ્પર્ધામાં અગ્રીમ રહેનારને ઇનામ વિતરણ  
શીર્ષાસન ધ્વારા બાળ-ક્ષમતાનો પરચો બતાવતો ધોરણ ત્રીજાનો બાળક -નરેન્દ્ર 
શાળાનો ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી રવિ -ધોરણ-૧૨માં  ૮૧% માર્ક્સ સાથે -શાળા તરફથી પ્રોત્સાહન 
         શાળા અને કાર્યક્રમ સંધાને પોતાનો અભિપ્રાય આપતા સાહેબશ્રી 
 શાળામાં મોકલતા સમયે બાળકની ઘરે શું-શું કાળજી લેશો ??પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા પછી શાળામાં  બાળકોની માતાઓ સાથે ચર્ચા કરતા શાળાના બેનશ્રી 
બાળકના સુવ્યવસ્થિત ઘડતરના MOU- પોતાના બાળકની વાલીસ્લીપમાં સહી કરતા વાલી>બડે અરમાન સે રખ્ખા હેં કદમ.......  
બાળકોને આનંદ આપે અને આપણને બાળકોની ઓળખ કરાવે તેવા સ્વનિર્મિત કાર્ડ 

No comments: