March 22, 2011

એકલવ્ય

જોઈને જ સમજી જવાય તેવું આ "નાટક દર્શન" છે અને અમારા બાળકોનો પ્રયત્ન પણ તેટલો જ અસરકારક છે !  તમારા બાળકો આ ફોટોગ્રાફ્સ ફક્ત જોશે તો પણ એકમને પૂરેપૂરો જાણી લેશે તેવું અમે માનીએ છીએ,  વિચારો કે જે વસ્તુ જોવાથી આટલું સરળતાથી સમજી શકાતું હોય તો તેને જાતે ભજવીને અનુભવવાથી  કેટલું સરળ રીતે સમજી /શીખી શકાય !!!!
સાથે-સાથે  એ પણ જોઈ શકો છો કે નાટકમાં બાળકોની વેશભૂષામાં તમામ એવી જ  વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો છે દરેક શાળામાં અથવા તો બાળકની આસપાસ સરળતાથી મળી શકે.
???????
?????????
 ???????
??????????
 ????????
???????
 ?????????
 ?????????????
???????????

[ વેશભૂષામાંથી એક પણ વસ્તુ એવી બતાવો કે જે તમે  અથવા તો તમારા બાળકો શાળામાં ઉપલબ્ધ ન કરી શકે!!!!]

No comments: