January 06, 2010

આનંદિત પળો! - પાનાય ના કોતરોમાં!

ચેકડેમની મુલાકાતે
આજની પળો મારી નોકરી દરમ્યાનના સમયની સૌથી આનંદીત રહી!પણ શરુઆત તો મુશ્કેલીથી જ થઇ. મુશ્કેલી એ હતી કે જો હું બાળકોને જોખમી સ્થળોએ ન લઇ જવાના નિયમને વળગી રહું તો બાળકો સાથે અન્યાય થાય તેમ હતો અને જો બાળકોને સાથે લઇ જઇ ચેકડેમના પ્રત્યક્ષ અનુભવનો આનંદ કરાવવાચેકડેમ નજીક લઇ જાઉ અને ? બાળકો તો ચંચળ. . .. ! જેમ સામાન્ય રીતે કોઇ શિક્ષકને થાય તેવો પ્રશ્ન મને પણ થયો, એક બાજુ મનના એક ખૂણામાં કોઇ અક્સ્માતના જોખમનો ડર અને બીજી બાજુ બાળકોને પ્રત્યક્ષિકરણનો આનંદ આપવાનો ઉત્સાહ!
મેં મહત્વ આપ્યું બાળકોના આનંદને અને મારા ઉત્સાહને!
મને જે મનમાં ડર હતો તે તો રસ્તામાં બાળકો સાથેની વાતચીતમાં જ દૂર થઇ ગયો હતો કેમ કે ઘણા બાળકોએ રસ્તામાં મને કહ્યું સાહેબ, અમે તો રજા કે રવિવારે ખેતરમાં જતા હોઇએ ચેકડેમ પર થઇને જ જઇએ છીએ અને ઘણી વાર ચોમાસામાં નાહવા અને માછીમારી કરવા પણ અહીં આવીએ છીએ, બાળકો સાથેની વાતચીતમાં મને ખબર પડી કે
બાળકોને મન ચેકડેમનું મહત્વ માછીમારી કરવા અને નાહવાની જગ્યાથી વધારે ન હતું.
સાચું કહું તો બાળકોએ જ મને વાત-વાતમાં કહી દીધું કે મારે તેમને શું શીખવવાનું છે. કારણ કે બાળકોની વાતો પરથી તો મને લાગ્યું જ કે ચેકડેમ/બોરીબંધ વિશે તેમને થોડોક તો પ્રાથમિક ખ્યાલ હતો જ, મારે તો તેમને બસ એટલું જ કહેવાનું [શીખવવાનું] હતું કે,
ગત ચોમાસામાં આપણા વિસ્તારમાં ઓછો વરસાદ પડવા છતાં આપણી શાળાના હેંડપંપ અને તમારા ખેતરના કૂવામાં જે પાણી આવે છે તેમાં મોટો ફાળો આવા ચેકડેમોનો જ છે. મને આનંદ અને સંતોષ ત્યારે થયો જ્યારે હરીશે કહ્યું “ સાહેબ,આમ તો અમે ઘણી વાર ચેકડેમ પર આવીએ છીએ પણ આજે તો બહુ જ મજા આવી’
બાળકો સાથેની વાતચીત પરથી તો મને પણ એવું લાગ્યું કે મારે પણ તેમની[બાળકો] પાસેથી એક વસ્તુ શીખી લેવી જોઇએ.
કઇ, ખબર છે?-swimming
પાણીમાં તરતા ન આવડવાના સંશય અને શીખી લેવાના સંકલ્પ સાથે ચેકડેમની મુલાકાત સમયની                   યાદગાર પળો મૂકીએ છીએ.
"બોરી બંધ વિષેનું શિક્ષણ" -બોરી બંધ પરબેસીને!
ચેક ડેમ પર ટીમ- નવા નદીસર
આ ચેક ડેમ આપણા ગામની જીવાદોરો કેવી રીતે બની ગયો તે સમજાવતી વખતે!
કોતરમાં વાંચન!
સાહેબ થોડા કુછ ખટ્ટા - મીઠ્ઠા હો જાયે!
એ! ભાઈ!
ગ્રુપ ફોટો!

                                    ચાલો અમારી આ યાદગાર પળો વિષે તમારે શું કહેવું છે?

2 comments:

Shankerprasad S Bhatt M,Com said...

Dear Principle
I am from Gujarat and am glad to know such a good activity that has been started.I will be reading your prorgams and will try to propagate about your activities Once I was a techer and thn became a municiapl officer in various municipalies of Gujarat and did many things which comes before my eyes Still we have to give education to many villiager in small towns and villages and I thjink with your help we can rach the goal of one hundred percent in Gujarat For any information you can call my phone number 847-208-6709

Truly yours

Shankerprasad S Bhatt M.Com
writer book Reviewer correspondnet
Social worker etc in USA

Kalpana Rajvi said...

અતિ સુંદર બાળકો સાથે ની યાદગાર પળો જીવન ને મધુર બનાવી દેશે.બાળકોની નિર્દોષ વાતો ની લહાવો માનવ જીવનને ધન્ય બનાવી દેશે.