October 04, 2009

સી આર સી- બી આર સી સર નો ક્લાસઅચાનક બની બેઠેલા કોર્ડીનેટર અને શિક્ષન્ સાથે જીવવા બનેલા કોર્ડીનેટર વચ્ચે શું ફર્ક હોય છે તે આ તસ્વીરો જ કહી જાય છે
હજુ વિદ્યાર્થીઓને શીખવું તેવો ઉત્સાહ જેમને હૈયે છે તે સૌને અમારા સી આર સી અને બી આર સી ની બેવડી જવાબદારી સંભાળતા શ્રી હરિશ્ચંદ્ર રાહુલજીની આ તસ્વીરો સપ્રેમ ભેટ!

No comments: